ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905
เว็บหลัก   งานทะเบียน

กรอกข้อมูลการรับย้าย
พิมพ์เอกสารใบมอบตัว ย้ายสถานศึกษา