เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
โปรดกรอกเลขที่บัตรประชาชนนักเรียนผู้สมัครให้ถูกต้อง :


ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ