สรุปเหรียญแต่่ละประเภท
#
สี
เข้าแข่ง
ทอง
เงิน
ทองแดง
1
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว   
2
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว   
3
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว   
4
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว   
5
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่   
6
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่   
7
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่   
8
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่   
9
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม   
10
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม   

1