สรุปเหรียญแต่่ละประเภท
#
สี
เข้าแข่ง
ทอง
เงิน
ทองแดง
1
บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย   
2
บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง   
3
บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย   
4
บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง   

1