สรุปเหรียญแต่่ละประเภท
#
สี
เข้าแข่ง
ทอง
เงิน
ทองแดง
1
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย 14 ปี   
2
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย 16 ปี   
3
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย 18 ปี   
4
วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง 14 ปี   
5
วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง 16 ปี   
6
วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง 18 ปี   
7
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย 14 ปี   
8
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย 16 ปี   
9
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย 18 ปี   
10
วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง 14 ปี   
11
วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง 16 ปี   
12
วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง 18 ปี   

1