สรุปเหรียญแต่่ละประเภท
#
สี
เข้าแข่ง
ทอง
เงิน
ทองแดง
1
แบดมินตัน ม.ต้น ชายเดี่ยว   
2
แบดมินตัน ม.ต้น หญิงเดี่ยว   
3
แบดมินตัน ม.ปลาย ชายเดี่ยว   
4
แบดมินตัน ม.ปลาย หญิงเดี่ยว   
5
แบดมินตัน ม.ต้น ชายคู่   
6
แบดมินตัน ม.ต้น หญิงคู่   
7
แบดมินตัน ม.ปลาย ชายคู่   
8
แบดมินตัน ม.ปลาย หญิงคู่   
9
แบดมินตัน ม.ต้น คู่ผสม   
10
เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย   
11
เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง   
12
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย   
13
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง   
14
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว   
15
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว   
16
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว   
17
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว   
18
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่   
19
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่   
20
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่   
21
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่   
22
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม   
23
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม   
24
เปตอง ม.ต้น ชายคู่   
25
เปตอง ม.ต้น หญิงคู่   
26
เปตอง ม.ปลาย ชายคู่   
27
เปตอง ม.ปลาย หญิงคู่   
28
เปตอง ม.ต้น ทีมชาย   
29
เปตอง ม.ต้น ทีมหญิง   
30
เปตอง ม.ปลาย ชายทีม   
31
เปตอง ม.ปลาย หญิงทีม   
32
Cover Dance   
33
วิ่ง 100 เมตร ชาย 14 ปี   
34
วิ่ง 100 เมตร ชาย 16 ปี   
35
วิ่ง 100 เมตร ชาย 18 ปี   
36
วิ่ง 100 เมตร หญิง 14 ปี   
37
วิ่ง 100 เมตร หญิง 16 ปี   
38
วิ่ง 100 เมตร หญิง 18 ปี   
39
วิ่ง 200 เมตร ชาย 14 ปี   
40
วิ่ง 200 เมตร ชาย 16 ปี   
41
วิ่ง 200 เมตร ชาย 18 ปี   
42
วิ่ง 200 เมตร หญิง 14 ปี   
43
วิ่ง 200 เมตร หญิง 16 ปี   
44
วิ่ง 200 เมตร หญิง 18 ปี   
45
วิ่ง 400 เมตร ชาย 14 ปี   
46
วิ่ง 400 เมตร ชาย 16 ปี   
47
วิ่ง 400 เมตร ชาย 18 ปี   
48
วิ่ง 400 เมตร หญิง 14 ปี   
49
วิ่ง 400 เมตร หญิง 16 ปี   
50
วิ่ง 400 เมตร หญิง 18 ปี   
51
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย 14 ปี   
52
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย 16 ปี   
53
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย 18 ปี   
54
วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง 14 ปี   
55
วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง 16 ปี   
56
วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง 18 ปี   
57
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย 14 ปี   
58
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย 16 ปี   
59
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย 18 ปี   
60
วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง 14 ปี   
61
วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง 16 ปี   
62
วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง 18 ปี   
63
บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง 3*3   
64
บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย 3*3   
65
บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง 3*3   
66
บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย 3*3   
67
บาสเกตบอล 5 คน หญิงรวม   
68
บาสเกตบอล 5 คน ม.ต้น ชาย   
69
บาสเกตบอล 5 คน ม.ปลาย ชาย   
70
ฟุตบอล 11 คน ม.2-3 ชาย   
71
ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย   
72
ฟุตบอล หญิง   
73
ฟุตบอล 7 คน ม.1    
74
ฟุตซอล ม.ต้น ชาย    
75
ฟุตซอล หญิงรวม   
76
ฟุตซอล ม.ปลาย ชาย   
77
วอลเลย์บอล ชาย   
78
วอลเลย์บอล หญิง   
79
แบดมินตัน ม.ปลาย คู่ผสม   
80
หมากล้อม ม.ต้น หญิง    
81
หมากล้อม ม.ต้น ชาย    
82
หมากล้อม ม.ปลาย หญิง    
83
หมากล้อม ม.ปลาย ชาย    
84
E-sport ม.ต้น (ชาย/หญิง)   
85
E-sport ม.ปลาย (ชาย/หญิง)   

1