สรุปเหรียญแต่่ละประเภท
#
ประเภทกีฬา
เข้าแข่ง
ทอง
เงิน
ทองแดง
1
แบดมินตัน ม.ต้น ชายเดี่ยว   
/
2
แบดมินตัน ม.ต้น หญิงเดี่ยว   
/
3
แบดมินตัน ม.ปลาย ชายเดี่ยว   
/
4
แบดมินตัน ม.ปลาย หญิงเดี่ยว   
/
5
แบดมินตัน ม.ต้น ชายคู่   
/
6
แบดมินตัน ม.ต้น หญิงคู่   
/
7
แบดมินตัน ม.ปลาย ชายคู่   
/
8
แบดมินตัน ม.ปลาย หญิงคู่   
/
9
แบดมินตัน ม.ต้น คู่ผสม   
/
10
แบดมินตัน ม.ปลาย คู่ผสม   
/
11
ฟุตบอล ม.1 ชาย   
/
12
ฟุตบอล ม. ต้นชาย   
/
13
ฟุตบอลหญิง   
/
14
ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย   
/
15
ฟุตซอล ม.1 ชาย   
/
16
ฟุตซอล ม.2-3 ชาย   
/
17
ฟุตซอลหญิง   
/
18
ฟุตซอล ม.ปลาย ชาย   
/
19
วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย   
/
20
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง   
/
21
วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย   
/
22
วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง   
/
23
บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย   
/
24
บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง   
/
25
บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย   
/
26
บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง   
/
27
เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย   
/
28
เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง   
/
29
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย   
/
30
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง   
/
31
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว   
/
32
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว   
/
33
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว   
/
34
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว   
/
35
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่   
/
36
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่   
/
37
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่   
/
38
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่   
/
39
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม   
/
40
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม   
/
41
เปตอง ม.ต้น ชายคู่   
/
42
เปตอง ม.ต้น หญิงคู่   
/
43
เปตอง ม.ปลาย ชายคู่   
/
44
เปตอง ม.ปลาย หญิงคู่   
/
45
เปตอง ม.ต้น ชายทีม   
/
46
เปตอง ม.ต้น หญิงทีม   
/
47
เปตอง ม.ปลาย ชายทีม   
/
48
เปตอง ม.ปลาย หญิงทีม   
/
49
เปตอง ม.ต้น คู่ผสม   
/
50
เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม   
/
51
Cover Dance   
/
52
วิ่ง 100 เมตร ชาย 14 ปี   
/
53
วิ่ง 100 เมตร ชาย 16 ปี   
/
54
วิ่ง 100 เมตร ชาย 18 ปี   
/
55
วิ่ง 100 เมตร หญิง 14 ปี   
/
56
วิ่ง 100 เมตร หญิง 16 ปี   
/
57
วิ่ง 100 เมตร หญิง 18 ปี   
/
58
วิ่ง 200 เมตร ชาย 14 ปี   
/
59
วิ่ง 200 เมตร ชาย 16 ปี   
/
60
วิ่ง 200 เมตร ชาย 18 ปี   
/
61
วิ่ง 200 เมตร หญิง 14 ปี   
/
62
วิ่ง 200 เมตร หญิง 16 ปี   
/
63
วิ่ง 200 เมตร หญิง 18 ปี   
/
64
วิ่ง 400 เมตร ชาย 14 ปี   
/
65
วิ่ง 400 เมตร ชาย 16 ปี   
/
66
วิ่ง 400 เมตร ชาย 18 ปี   
/
67
วิ่ง 400 เมตร หญิง 14 ปี   
/
68
วิ่ง 400 เมตร หญิง 16 ปี   
/
69
วิ่ง 400 เมตร หญิง 18 ปี   
/
70
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย 14 ปี   
/
71
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย 16 ปี   
/
72
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย 18 ปี   
/
73
วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง 14 ปี   
/
74
วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง 16 ปี   
/
75
วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง 18 ปี   
/
76
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย 14 ปี   
/
77
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย 16 ปี   
/
78
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย 18 ปี   
/
79
วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง 14 ปี   
/
80
วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง 16 ปี   
/
81
วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง 18 ปี   
/
82
หมากล้อม ทีม ชาย ม.1   
/
83
หมากล้อม ทีมหญิง ม.1   
/
84
หมากล้อม ทีมชาย ม.2-3   
/
85
หมากล้อม ทีมหญิง ม.2-3   
/
86
หมากล้อม ทีม ชาย ม.ปลาย   
/
87
หมากล้อม ทีม หญิง ม.ปลาย   
/

1