ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905
เว็บหลัก   หน้าหลักงานวิชาการ

User online   194  User
ระบบรับสมัคร นักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปี 2566


ระบบนักเรียน งานทะเบียน Download เอกสารต่างๆ

ผลการสอบเข้าศึกษาต่ออุดมศึกษา


-:- ADMIN -:-
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูล
#
หัวข้อเรื่อง
วันที่
download
1
สรุป2564 17/3/2566
2
ประกาศผลการคัดเลือกความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2566 16/3/2566
3
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบความสามารถพิเศษ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566 14/3/2566
4
การยื่นใบสมัคร 13/3/2566
5
คู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2566 10/3/2566
6
สถิติผลการเรียน 2565 ภาคเรียนที่ 1 9/3/2566
7
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.4 7/3/2566
8
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 7/3/2566
9
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 1/3/2566
10
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ 1/3/2566

1 2 3