ต้องการพิมพ์ใบรายงานตัวเลือกที่เลขประจำตัวสอบ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขั้นตอนเข้าพิมพ์ใบรายงานตัว
1.เลือกประเภทที่ต้องการค้นหา หมายเลขประชาชน หรือ เลขที่นั่งสอบ
2. ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา
3.คลิกค้นหา
4.คลิกเลือกตรงเลขประจำตัวสอบแต่ละคน
5.ใช้เลขประตัวประชาชนเป็นรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ : เข้าสู่ระบบค่ะ
ค้นหา : เลือกประเภท เลขประชาชน เลขประจำตัวสอบ
ดูทั้งหมดคลิกค้นเลยคะ /ข้อมูลที่ค้นหา :
#
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจำตัวสอบ
ห้องสอบ
โรงเรียน
สถานะยืนยันสิทธิ์