ฝายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ยินดีต้อนรับ : เข้าสู่ระบบค่ะ
ค้นหา : ชื่อ เลขประชาชน เลขประจำตัวสอบ
ดูทั้งหมดคลิกค้นเลยคะ /ข้อมูลที่ค้นหา :
#
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจำตัวสอบ
ห้องสอบ
โรงเรียน
สถานะยืนยันสิทธิ์
phone
1
เด็กชายอลงกร   เสาะใส
140001 1  ห้อง  1034 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
852007559
2
เด็กชายวสุรัฐ  หงษ์วิเศษ
140002 1  ห้อง  1034 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
895858473

1