ตรวจสอบเช็คเลขที่บัตรประชาชน
โปรดกรอกเลขที่บัตรประชาชนนักเรียนผู้สมัคร ม.4:พิมพ์ใบสมัคร Education Hub ม.4 ที่นี่ (กรณีสมัครแล้ว)ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ