ตรวจสอบการยืนยันสิทธิ์ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ เลือกตรงประเภทที่สมัคร
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1
#
ประเภทที่เปิดรับสมัคร
วันที่ 3-5
วันที่ 6-7
วันที่ 8-9
วันที่ 10-11
วันที่ 12
รวม
1
ในเขตบริการ
18/27 21/29 31/17
14/20
11/10
199
2
นอกเขตบริการ
31/64 50/86 39/67
67/82
94/104
690
3
ความสามารถพิเศษ
19/4 4/3 1/0
4/0
1/1
37
4
เงื่อนไขพิเศษ
1/0 0/0 0/0
1/0
0/0
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
 
#
จำนวนสมัครรายวัน
164
193
155
188
222
922


ติดต่อสอบถาม มีปัญหาในการสมัคร