เปิดระบบ กรอกข้อมูลผู้สมัคร ขั้นตอน 1. เลือกประเภทที่ต้องการสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนบันทึก 2.เข้าระบบพิมพ์ใบสมัคร โดยใช้เลขประชาชนเป็นรหัสผ่านทั้งสองช่อง ตามระดับชั้นที่กรอกข้อมูลไว้แล้ว พิมพ์ใบสมัครและ บัตรประจำตัวผู้สอบ ผู้ปกครองลงนามรับรอง นำมาสมัครตามวันเวลาที่ระบุในใบสมัครเท่านั้น
เลือกกรอกข้อมูลตามประเภทการรับสมัครโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
 •  กรอกข้อมูล สมัครเข้าเรียน ม. 1/ประเภท นร.ในเขต /นอกเขตบริการ/เงื่อนไขพิเศษ
 •  กรอกข้อมูล สมัครเข้าเรียน ม. 1/ประเภท นร.ความสามารถพิเศษ
 •  พิมพ์ใบสมัคร/บัตร ม.1 เฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้วเท่านั้น  
 • #
  ประเภทที่เปิดรับสมัคร
  วันที่ 21
  วันที่ 22
  วันที่ 23
  วันที่ 24
  วันที่ 25
  รวม

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   
   
  #
  จำนวนสมัครรายวัน
  รวม


  ติดต่อสอบถาม มีปัญหาในการสมัคร