การรับนักเรียนปี 2563 ทุกประเภท กรอกข้อมูล ตามปฏิทินการรับสมัคร ปริ้นใบสมัคร บัตรประจำตัวสอบ สมัครตามวันเวลาที่ระบุในใบสมัคร ไม่มีการแจกใบสมัครที่โรงเรียน
สถิติรับสมัคร ม. 1/ม.4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
 •  ปฏิทินการรับสมัครทุกประเภท
 •  สมัครเข้าเรียน ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ
 •  พิมพ์ใบสมัคร/ห้องเรียนพิเศษ  
 • #
  ประเภทที่เปิดรับสมัคร
  วันที่ 21
  วันที่ 22
  วันที่ 23
  วันที่ 24
  วันที่ 25
  รวม
  1
  ในเขตบริการ
  0/0 0/0 0/0
  0/0
  0/0
  0
  2
  นอกเขตบริการ
  0/0 0/0 0/0
  0/0
  0/0
  0
  3
  ความสามารถพิเศษ
  0/0 0/0 0/0
  0/0
  0/0
  0
  4
  เงื่อนไขพิเศษ
  0/0 0/0 0/0
  0/0
  0/0
  0
  5
  ห้องเรียนพิเศษวิทย์
  0/0 0/0 0/0
  0/0
  0/0
  41
  6
  ห้องเรียนพิเศษภาษา
  0/0 0/0 0/0
  0/0
  0/0
  4

  1