ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905
เว็บหลัก   หน้าหลักงานวิชาการ

User online   197  User
ระบบนักเรียน /งานทะเบียน /ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา

ผลการสอบเข้าศึกษาต่ออุดมศึกษา


-:- ADMIN -:-
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูล
#
หัวข้อเรื่อง
วันที่
download
1
Download GPA ม.3 24/12/2564
2
Download GPA ม.2 24/12/2564
3
Download GPA ม.1 24/12/2564

1 2 3 4