ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ระบบนักเรียน/ผู้ปกครอง      


วารสารเอกสารเผยแพร่-:- ADMIN -:-
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูล
#
หัวข้อเรื่อง
วันที่
download
1
gpaม3/2566 1/11/2566
2
gpaม1/2566 1/11/2566
3
gpaม2/2566 1/11/2566
4
รายวิชาเลือกปีการศึกษา 2566/2 30/10/2566
5
ต้นฉบับ สทศ 17/10/2566
6
PR M6 4/10/2566
7
แก้ปกปพ.5 ไม่แสดง คาบ/ หน่วย 4/10/2566
8
คู่มือการใช้งาน GPA และ SGS 25/9/2566
9
โปรแกรมช่วยกรอกคะแนน SGS

1 2 3