ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905
เว็บหลัก   หน้าหลักงานวิชาการ

User online   162  User

ผลการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2565
ระบบนักเรียน งานทะเบียน Download เอกสารต่างๆ

ผลการสอบเข้าศึกษาต่ออุดมศึกษา


แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเป็นรหัสผ่าน

-:- ADMIN -:-
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูล
#
หัวข้อเรื่อง
วันที่
download
1
Download GPA ม.3 24/12/2564
2
Download GPA ม.2 24/12/2564
3
Download GPA ม.1 24/12/2564

1 2 3