ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ระบบนักเรียน       ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2567

      ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2567 ประเภทโรงเรียนเดิม

วารสารเอกสารเผยแพร่-:- ADMIN -:-
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูล
#
หัวข้อเรื่อง
วันที่
download
1
แก้ปกปพ.5 ไม่แสดง คาบ/ หน่วย 4/10/2566
2
คู่มือการใช้งาน GPA และ SGS 25/9/2566
3
โปรแกรมช่วยกรอกคะแนน SGS

1 2