ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ระบบนักเรียน/ผู้ปกครอง      


ระบบแจ้งเวลามาโรงเรียน      


วารสารเอกสารเผยแพร่


ระบบ สื่อการเรียน ภาพกิจกรรม-:- ADMIN -:-
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูล
#
หัวข้อเรื่อง
วันที่
download
1
รายวิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาและเพิ่มเติมตามความถนัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 8/5/2567
2
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2567 2/5/2567
3
ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2567 2/5/2567
4
คู่มือการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม สำหรับครู 2/5/2567
5
คู่มือเลือกกิจกรรมชุมนุม สำหรับนักเรียน 2/5/2567
6
สถิติ2566อับเดท 29/3/2567
7
gpam32566 28/2/2567
8
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน 2567 11/1/2567
9
gpaม6/2566 1/11/2566
10
gpaม5/2566 1/11/2566

1 2 3