ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905
เว็บหลัก   หน้าหลักงานวิชาการ

User online   159  User

ผลการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2565
ระบบนักเรียน งานทะเบียน Download เอกสารต่างๆ

ผลการสอบเข้าศึกษาต่ออุดมศึกษา


แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเป็นรหัสผ่าน

-:- ADMIN -:-
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูล
#
หัวข้อเรื่อง
วันที่
download
1
gpa ม5 2564/2 23/5/2565
2
gpa ม4 2564/2 23/5/2565
3
gpa ม2 2564/2 23/5/2565
4
gpa ม1 2564/2 23/5/2565
5
วิชากิจกรรม 65 10/5/2565
6
รายวิชาเลือกเพิ่มเติม ม.ปลาย 9/5/2565
7
Download GPA ม.6 24/12/2564
8
Download GPA ม.5 24/12/2564
9
Download GPA ม.4 24/12/2564
10
Download GPA ม.3 24/12/2564

1 2 3