ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1033404001

หน้าหลัก    งานทะเบียน     
ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ/ ห้องสอบ/เปลี่ยนแปลงแผนการเรียน เข้าเรียน ม. 4 โรงเรียนเดิม
นักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1, ม. 4 ติดต่อรับใบสมัคร ที่ฝ่ายวิชาการ วันที่ 18-21 มีนาคม 2562

ระบบ SGS กรอกคะแนนหลังกลางภาค และปลายภาค ภายในวันที่ 8 มี.ค. 2562
ระบบ SGS จะเปิดระบบให้กรอก วัน คี่ ก่อนกลางภาค วันคู่หลังกลางภาค
ม.2 และ ม.3 สงผลการเรียนออนไลน์ระบบเดิม
นักเรียนทุกระดับชั้นตรวจสอบรายวิชการกิจกรรมวันอังคาร นักเรียนที่ไม่แสดงวิชาเรียนกิจกรรม กรุณาติดต่อครูผู้สอนด่วน (เมนูตรวจสอบกิจกรรม)

ระบบศิษย์เก่าระดับชั้น ม.6     gpa รายคนนักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

แบบคำร้องต่างๆ DOWNLOAD