ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ระบบนักเรียน/ผู้ปกครอง      


วารสารเอกสารเผยแพร่-:- ADMIN -:-
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูล
#
หัวข้อเรื่อง
วันที่
download
1
onet2566 11/6/2567
2
onet2565 11/6/2567
3
onet2564 11/6/2567
4
เกรดเฉลี่ย2566 7/6/2567
5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564-2566 28/5/2567
6
แบบรายงานผลการเรียนซ้ำ 27/5/2567
7
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว 27/5/2567
8
ขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเลือกและวิชากิจกรรม 10/5/2567
9
รายวิชาเพิ่มเติม 2567 8/5/2567
10
รายวิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาและเพิ่มเติมตามความถนัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 8/5/2567

1 2 3