ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ระบบนักเรียน       ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2567

      ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2567 ประเภทโรงเรียนเดิม

วารสารเอกสารเผยแพร่-:- ADMIN -:-
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูล
#
หัวข้อเรื่อง
วันที่
download
1
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน 2567 11/1/2567
2
gpaม6/2566 1/11/2566
3
gpaม5/2566 1/11/2566
4
gpaม4/2566 1/11/2566
5
gpaม3/2566 1/11/2566
6
gpaม1/2566 1/11/2566
7
gpaม2/2566 1/11/2566
8
รายวิชาเลือกปีการศึกษา 2566/2 30/10/2566
9
ต้นฉบับ สทศ 17/10/2566
10
PR M6 4/10/2566

1 2