ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905
เว็บหลัก   หน้าหลักงานวิชาการ


ระบบนักเรียน งานทะเบียน Download เอกสารต่างๆ

-:- ADMIN -:-
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูล
#
หัวข้อเรื่อง
วันที่
download
1
Download GPA ม.6 24/12/2564
2
Download GPA ม.5 24/12/2564
3
Download GPA ม.4 24/12/2564
4
Download GPA ม.3 24/12/2564
5
Download GPA ม.2 24/12/2564
6
Download GPA ม.1 24/12/2564
7
ปิดระบบการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี นักเรียนที่ขาดติดต่องานวิชาการเท่านั้น 20/12/2564

1