ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1033404001/1033042004

หน้าหลัก    งานทะเบียน     
ประกาศเลือนกำหนดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 จนกว่าจะมีประกาศ จาก สพฐ.
ระบบกรอกข้อมูล สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2563
กรอกข้อมูล โหลดใบสมัคร บัตรประจำตัวสอบ สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4 ผ่านระบบเว็บไซต์เท่านั้น
พิมพ์ใบสมัคร ผู้ปกครองลงชื่อรับรอง