ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905
เว็บหลัก   หน้าหลักงานวิชาการ

User online   197  User
ระบบนักเรียน /งานทะเบียน /ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา

ผลการสอบเข้าศึกษาต่ออุดมศึกษา


-:- ADMIN -:-
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูล
#
หัวข้อเรื่อง
วันที่
download
1
การลงทะเบียนเรียน 12/5/2566
2
รายชื่อ 2566 แก้ไข 11/5/2566
3
รายวิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและเพิ่มเติมภาษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 11/5/2566
4
คู่มือลงทะเบียนชุมนุมสำหรับครู 8/5/2566
5
กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2566 8/5/2566
6
สรุป2564 17/3/2566
7
ประกาศผลการคัดเลือกความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2566 16/3/2566
8
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบความสามารถพิเศษ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566 14/3/2566
9
การยื่นใบสมัคร 13/3/2566
10
คู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2566 10/3/2566

1 2 3 4