ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905
เว็บหลัก   งานทะเบียน



ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา

ระบบกรอกข้อมูลรับย้ายสำหรับนักเรียนที่มาติดต่อและผ่านคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเท่านั้น

รายวิชาเลือกเพิ่มเติม ม.1
รายวิชาเลือกเพิ่มเติม ม.ปลาย
gpa ม.5
gpa ม.4
gpa ม.1
gpa ม.2