ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1033404001/1033042004

หน้าหลัก    งานทะเบียน     
หมดเขตรับสมัครนักเรียนประจำปี 2563
คลี๊กที่นี่ !!! ตรวจเลขทีนั่งสอบห้องสอบ พิมพ์ได้วันที่ 22 พ.ค. 2563
กรุณาอ่านแนวปฏิบัติ ในเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจก่อนยืนยันสิทธิ์

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ

รายวิชาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ