ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1033404001

ปิดระบบส่งผลการเรียน ทุกระดับชั้น
หน้าหลัก    ระบบงานทะเบียน    

ประกาศเรียกบัญชีสำรอง นักเรียนชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2561มอบตัวภายในวันที่ 9-10 เมษายน 2561


ประกาศเลขประจำตัวนร ชั้น ม.1.ห้องพิศษ


หลักสูตร รายวิชาที่เปิดสอน


นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

แบบคำร้องต่างๆ DOWNLOAD