ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1033404001


เข้าสู่ระบบ

กำลังประมวลผลการเรียน ระดับชั้น ม. 1-6

ครูสามารถเพิ่มรายวิชาเลือกเพิ่มเติมให้นักเรียนเลือกลงทะเบียน ได้แล้วคะ <คู่มือ>

ลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม ม.1 - 6 เปิดเวลาพักเที่ยง กับตอนเย็นคะ