ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1033404001

หน้าหลัก    งานทะเบียน     
เปิดเรียนภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 พ.ค. 2562

เปิดลงทะเบียนวิชากิจกรรม/วิชาเลือกเพิ่มเติม ทุกระดับชั้น ภายในวันที่ 12 พ.ค. 2562

Download รายวิชาเลือกเพิ่มเติม
Download รายวิชาบังคับเลือกทุกระดับชั้น
ระบบศิษย์เก่าระดับชั้น ม.6     gpa รายคนนักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

แบบคำร้องต่างๆ DOWNLOAD