ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1033404001/1033042004

หน้าหลัก    งานทะเบียน     
แจ้งคุณครู..กรณีการลงทะเบียนเพิ่มเติม
กรณีจำนวนนักเรียน เต็มจำนวนรายวิชา ครูสามารถรับเพิ่มได้ตามที่ต้องการ ครูสามารถลงทะเบียนเพิ่มได้ผ่านระบบ GPA ได้
นักเรียนทุกระดับชั้นใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นรหัสผ่าน
ระบบศิษย์เก่าระดับชั้น ม.6     gpa รายคน

รายชื่อนักเรียน 2562


คะแนนสอบโอเน็ตรายบุคคลปี 2561


นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

แบบคำร้องต่างๆ DOWNLOAD