ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ระบบนักเรียน/ผู้ปกครอง      


ระบบแจ้งเวลามาโรงเรียน      


วารสารเอกสารเผยแพร่


ระบบ สื่อการเรียน ภาพกิจกรรม-:- ADMIN -:-
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูล
#
หัวข้อเรื่อง
วันที่
download
1
สถิติ2564 8/7/2567
2
onet2566 11/6/2567
3
onet2565 11/6/2567
4
onet2564 11/6/2567
5
เกรดเฉลี่ย2566 7/6/2567
6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564-2566 28/5/2567
7
แบบรายงานผลการเรียนซ้ำ 27/5/2567
8
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว 27/5/2567
9
ขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเลือกและวิชากิจกรรม 10/5/2567
10
รายวิชาเพิ่มเติม 2567 8/5/2567

1 2 3