ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1033404001

หน้าหลัก    งานทะเบียน    

ครูตรวจสอบรหัสวิชาที่สามารถลงผลการเรียน ผ่านระบบ SGS สพฐ 2561/2

ระบบศิษย์เก่าระดับชั้น ม.6

gpa รายคน


นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

แบบคำร้องต่างๆ DOWNLOAD