ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1033404001
ปิดการส่งผลการเรียนทุกระดับชั้น ประมวลผลการเรียน


ลงทะเบียนวิชากิจกรรมบังคับ วันที่ 25 เม.ย. 2560 - 5 พ.ค. 2560

เข้าสู่ระบบ Teacher