ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1033404001

หน้าหลัก    งานทะเบียน    
แบบสำรวจแผนการเรียน นักเรียนชั้น ม.3
หมดเขตลงทะเบียนวิชาเลือก ระดับ ม.1,4,5,6 วิชาเรียนเลือกไม่ครบกรุณาติดต่อครูผู้สอนด่วน

ครูตรวจสอบรหัสวิชาที่สามารถลงผลการเรียน ผ่านระบบ SGS สพฐ 2561/2

ระบบศิษย์เก่าระดับชั้น ม.6     gpa รายคนนักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

แบบคำร้องต่างๆ DOWNLOAD