ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1033404001/1033042004

หน้าหลัก    งานทะเบียน     
ผลแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562

download gpa ทุกระดับชั้น
หัวหน้าห้อง/ผู้ที่ได้รับมอบหมายทุกระดับชั้น ส่งผลรายงานการสอนผ่าน web รายงานทุกวัน

รายงานการเข้าสอน ..รายงานวันต่อวัน
เปลี่ยนหัวหน้าห้อง/รอง ใหม่/เมนูรายงานผลเข้าสอนไม่ปรากฏ ติดต่อ ครูกิตติ ห้องปกครอง

ตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียน/ภาษาที่ 2

นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

แบบคำร้องต่างๆ DOWNLOAD