ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1033404001

นักเรียนทุกระดับชั้นตรวจสอบ วิชาเลือก วิชากิจรรมไม่มีปรากฏในระบบติดต่อครผู้สอนลงทะเบียนเรียนผ่านระบบด่วน

นักเรียนระดับชั้น ม.4และ ม.5 ที่มีชื่อดังต่อไปนี้ขาดวิชาเลือกเพิ่มเติมติดต่อห้องวิชาการ ภายในวันที่ 17 มิ.ย 2559


คุณครูที่ยังไม่ส่งรายชื่อนักเรียนเรียนวิชากิจกรรม


นักเรียนชั้นม. 6 ที่จบ ปีการศึกษา 2558 เรียน/ทำงานที่ไหนขอข้อมูลด้วยคะ

เข้าสู่ระบบ