ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1033404001

หน้าหลัก    งานทะเบียน    
ยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อชั้นม. 4 ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม ภายในวันที่ 19 ก.พ. 2562

ครูตรวจสอบรหัสวิชาที่สามารถลงผลการเรียน ผ่านระบบ SGS สพฐ 2561/2

ระบบศิษย์เก่าระดับชั้น ม.6     gpa รายคนนักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

แบบคำร้องต่างๆ DOWNLOAD