ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ปิดระบบ ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2566 ระบบนักเรียน

วารสารเอกสารเผยแพร่-:- ADMIN -:-
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูล
#
หัวข้อเรื่อง
วันที่
download
1
gpaม6/2566 1/11/2566
2
gpaม5/2566 1/11/2566
3
gpaม4/2566 1/11/2566
4
gpaม3/2566 1/11/2566
5
gpaม1/2566 1/11/2566
6
gpaม2/2566 1/11/2566
7
รายวิชาเลือกปีการศึกษา 2566/2 30/10/2566
8
ต้นฉบับ สทศ 17/10/2566
9
PR M6 4/10/2566
10
แก้ปกปพ.5 ไม่แสดง คาบ/ หน่วย 4/10/2566

1 2