ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1033404001

หน้าหลัก    ระบบงานทะเบียน    

ประกาศผลการเรียน ม.1 ม.4
ส่งผลการเรียน ม. 1 ม. 4 ผ่าน SGS เท่านั้น/หลักสูตรใหม่
ส่งผลการเรียน ม. 6 ผ่าน gpaklw
Download GPA ทุกระดับชั้น


ระบบศิษย์เก่าระดับชั้น ม.6


นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

แบบคำร้องต่างๆ DOWNLOAD